PLAYFULLY
Adam Sismey

PLAYFULLY

Projektet

Playfully engagerar företag och deras anställda via workshops och events online, därmed primärt genom Zoom och Microsoft Teams. Frontman är Adam Sismey som håller i alla workshops, som alla har olika primära mål, att vara kreativa,  energiboostande och engagerande. 

Grafstad tog fram såväl logotyp, ikoner, marknadsföringsmaterial som fotografering för webb och sociala medier.